Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Spis treści

Miareczkowanie i opracowanie wyników.

Gdy mamy już próbkę z wolnym jodem trzeba sprawdzić ile go się tam wydzieliło by na tej podstawie określić ilość tlenu. W tym celu, za pomocą pipety jednomiarowej pobieramy 25 cm3 roztworu i przenosimy do kolby stożkowej o poj. ok. 250 cm3. Jeśli próbka jest bardzo ciemna możemy ją trochę rozcieńczyć wodą destylowaną. Dodajemy kilka kropli roztworu skrobi, co powoduje zabarwienie roztworu na niebiesko.
Teraz pora ustawić biuretę w statywie i napełnić ją wcześniej przygotowanym roztworem tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,025 mol x dm-3. Jeśli jest mokra, należy ją tym roztworem przepłukać pamiętając, że roztwór po płukaniu rozcieńczył się pozostałościami wody w biurecie i już się nie nadaje do oznaczeń. Należy też pamiętać by pod zaworem nie pozostał pęcherzyk powietrza i by menisk cieczy w biurecie znajdował się na wysokości kreski zerowej.

Rys. Biureta umieszczona w statywie, oraz stożkowa kolba z roztworem, który będziemy miareczkować.

Teraz kropla po kropli wpuszczamy do kolby tiosiarczan z biurety aż do momentu gdy roztwór się odbarwi, co będzie świadczyć o całkowitym przereagowaniu wolnego jodu, a ilość zużytego do reakcji tiosiarczanu jest proporcjonalna do ilości jodu a tym samym do ilości tlenu, który był rozpuszczony.

Teraz wystarczy przeprowadzić odpowiednie obliczenia. Do obliczenia ilości rozpuszczonego w wodzie tlenu (X) w mg(O2) x dm-3 zastosujemy poniższy wzór matematyczny:

Gdzie:
V1 - objętość r-r mianowanego tiosiarczanu sodu o stężeniu równym 0,025 mol x dm-3 zużyta do zmiareczkowania wydzielonego jodu wyrażona w cm3
0,2 - ilość tlenu odpowiadąjaca 1 cm3 roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu dokładnie równym 0,025 mol x dm-3, wyrażona w mg
V - objętość próbki wody użytej do miareczkowania, w cm3

Do mojego miareczkowania wody pobranej ze stawu (temp. pobranej wody 19 oC) zużyłem 0,45 cm3 mianowanego r-r tiosiarczanu. Więc:


Z równania wynika, że woda w moim stawie zawiera 3,6 mg rozpuszczonego tlenu w 1 dm3

Zobacz nasze oferty na Allegro