Spis treści


Rys. 53 Jeden z cylindrów silnika Wankla.


Rys. 54 Model kotła fluidalnego do efektywnego spalania węgla w elektrowniach.

Spalanie węgla w piecu fluidalnym ma wiele zalet w porównaniu ze spalaniem w innych rodzajach pieców, spalanie przeprowadzane jest w niższej temperaturze dzięki czemu nie występuje spiekanie, a sam proces jest równie wydajny lub nawet bardziej sprawny. Ponadto taki rodzaj spalania zmniejsza emisję tlenków siarki i azotu oraz umożliwia w prostszy sposób odsiarczanie spalin wprowadzając absorbenty do samego złoża.


Rys. 55 Działający model silnika odrzutowego zbudowany z turbosprężarki samochodowej.


Rys. 56 Układ zapłonowy silnika odrzutowego ze zdjęcia wyżej.


Rys. 57 Scyntylacyjny detektor mionów.

Mion to bardzo nietrwała cząstka elementarna, której czas życia równy jest ok 2,2x10-6s. Na ziemię dociera nieustannie bardzo duża liczba takich cząstek, które nieustannie nas przeszywają. Skąd one pochodzą ? Są efektem tzw. wtórnego promieniowania kosmicznego. Z kosmosu do naszej planety nieustannie docierają wysokoenergetyczne protony i jądra lekkich pierwiastków jest to właśnie pierwotne promieniowanie kosmiczne. Te pierwotne cząstki w zderzeniach z atomami gazów atmosferycznych w jej górnych warstwach produkują m.in. miony i te dopiero docierają do ziemi. Zjawisko obserwacji tak krótko żyjących cząstek na powierzchni ziemi jest potwierdzeniem słuszności szczególnej teorii względności bo mion pędzący z prędkością bliską prędkości światła rozpadł by się po przebyciu niecałego kilometra a obserwuje się ich silny strumień na ziemi, po przebyciu wielu kilometrów. W celu obserwacji cząstek pochodzących tylko z górnych warstw atmosfery ułożono dwa detektory, jeden na drugim a komputer zlicza tylko te zdarzenia, które powstały w obu detektorach, co świadczy o przybyciu cząstki z góry.


Rys. 58 Jeszcze jeden ciekawy ogród chemiczny.


Rys. 59 ogromny kryształ pirytu - siarczku żelaza.


Rys. 60 Ciekawy sposób na zagospodarowanie makulatury - nowoczesne meble.


Rys. 61 Ciecz superlepka - sieciowany alkohol poliwinylowy.


Rys. 62 Jajecznica na bardzo zimno, eksperymenty z ciekłym azotem.

Zobacz nasze oferty na Allegro