Spis treści

Podczas budowy urządzeń musimy pamiętać o prawidłowym doborze elementów do projektowano zastosowania. Np.driwer TLP250 może pracować z maksymalną częstotliwością 25 kHz i nie będziemy mogli go zastosować jeśli projektowane urządzenie musi pracować z częstotliwością większą.

Rys. 12 Przebieg na wyjściu przy częstotliwości 1 kHz.

Na oscylogramie powyżej przedstawiłem oscylogram z wyjścia zbudowanego sterownika tranzystora. Jak widać dla częstotliwości 1 kHz przebieg jest idealny, ma bardzo krótkie czasy narastania i opadania.

Częstotliwość zwiększałem aż do 214 kHz i dopiero w tym zakresie sytuacja zaczęła się już pogarszać gwałtownie. Dla tej wartości jest jeszcze całkiem nieźle więc dane w karcie katalogowej są dość mocno zaniżone i tym driwerem możemy spokojnie kluczować tranzystory do 200 kHz, zwracając uwagę na to, by tranzystor miał jeszcze zapas dopuszczalnej mocy bo te czasy są już jednak większe i będzie się w momentach przełączania wydzielać sporo mocy strat.

Rys. 13 Przebieg na wyjściu przy częstotliwości 214 kHz.


Rys. 14 Przebieg na wyjściu przy częstotliwości 714 kHz.

Teraz już mocno przesadziłem z zakresem widzimy, że czasy przełączania są już dość duże, ale przede wszystkim nastąpiło zniekształcenie przebiegu. Ponowne załączenie mocno się opóźnia, co było by katastrofalne w układach gdzie pracuje kilka naprzemiennie pracujących tranzystorów w mostkach, gdzie rozsynchronizowanie doprowadziło by do zwarcia i wybuchu tranzystorów.
Układy mostkowe opiszę już w innym opracowaniu a teraz wspomnę jeszcze kilka słów o potencjalnym zastosowaniu w układach regulacji takiego pojedynczego tranzystora.

Rys. 15 Układ dodatkowo obciążony czajnikiem elektrycznym 1,5kW oraz bezkontaktowym pomiarem prądu.

Jeśli będziemy przerywać prąd pojedynczym tranzystorem to dla niskich częstotliwości uzyskamy po prostu migotanie a dla wysokich niewiele zauważymy. Nie da się w ten sposób regulować mocy. Zmienia się jedynie pobór prądu przez układ zasilania driwera bo zmienia się ilość prądowych impulsów, które trzeba podać do bramki i sumaryczna moc rośnie dlatego im większa częstotliwość i pojemność bramki tym większe parametry prądowe musi mieć driwer lub dodatkowy stopień sterujący.
Ale teraz jeśli częstotliwość ustawimy na stałe a będziemy zmieniać wypełnienie sygnału otrzymamy możliwość regulacji mocy odbiorników typu rezystancyjnego jak grzałki czy oświetlenie żarowe.

Rys. 16 Częstotliwość 4,5 kHz, wypełnienie 20 % - układ pobiera 3 A prądu.


Rys. 17 Częstotliwość 4,5 kHz, wypełnienie 60 % - układ pobiera już ponad 6 A prądu.

Taki sposób regulacji mocy odbieranej z generatora zastosowałem w regulatorze mocy małej elektrowni wiatrowej, ale to już historia na inną okazję.

Rys. 18 Schemat podłączenia układu regulacji mocy małej elektrowni wiatrowej.

Zobacz nasze oferty na Allegro