Spis treści

 

Pisałem wcześniej, że ciekły hel trudno jest otrzymać. To prawda jego słabe oddziaływania międzycząsteczkowe sprawiają poważne problemy, ale naukowcy te trudności potrafią przezwyciężyć i skroplić tak "oporny" gaz.

Zdjęcie przedstawia duży, metalowy kriostat w którym znajduje się tzw. skraplarka sublimacyjna ... C.D.N