Jak wszyscy wiemy szkło jest bardzo dobrym izolatorem, tzn. nie przewodzi prądu, a czy można sprawić, że ta własność szkła ulegnie zmianie ??.

Tak, wystarczy że szkło ogrzejemy tak by uległo uplastycznieniu (częściowemu lub całkowitemu stopieniu). Eksperyment wykonam stosując rurkę ze szkła sodowego gdyż ma niską temperaturę topnienia i zawarte w nim atomy sodu poprawią przewodność elektryczną.

Fot. Zestaw do demonstracji przewodnictwa elektrycznego szkła sodowego.

Zestaw składa się z obciążenia w postaci żarówki, cyfrowego amperomierza do pomiaru płynącego prądu, szklanej rurki z dwiema miedzianymi elektrodami w odległości 1 cm oraz źródła zasilania 230 V.
Po włączeniu zasilania prąd oczywiście nie płynie, amperomierz pokazuje zero a włókno żarówki jest zimne.

Fot. Ogrzewanie rurki szklanej pomiędzy elektrodami.

Prąd nie płynie ponieważ pomiędzy elektrodami obwód jest przerwany, zimna rurka szklana jest dobrym izolatorem. Ale gdy ten fragment rurki zaczniemy ogrzewać palnikiem cała sytuacja ulegnie zmianie.

Fot. Szkło w wysokiej temperaturze zaczyna przewodzić prąd.

W stopionym szkle elektrony swobodnie mogą płynąć i jak dotąd dobry izolator zaczyna przewodzić prąd elektryczny. Teraz kolejne ciekawe zjawisko, wyłączamy palnik i przestajemy ogrzewać rurkę. Rurka powinna ostygnąć i przestać przewodzić. Tak się jednak nie dzieje, gdyż płynący w szkle prąd podtrzymuje wysoką temperaturę.

Fot. Wysoka temperatura szkła podtrzymywana jest przez płynący prąd.

Żarówka, którą podłączyłem jako obciążenie na początku, nie była w stanie pobrać na tyle dużego prądu by szkło nie wystygło. Podłączyłem więc płaszcz grzejny o mocy 310 W i to wystarczyło by szkło było przez dłuższy czas w stanie plastycznym.