Spis treści


Rys. 83 Ciśnieniowy zbiornik czystego wodoru oraz ogniwo paliwowe dużej mocy.


Rys. 84 Zbiornik wodoru z absorberem dzięki czemu w małym pojemniku można zgromadzić go bardzo dużo.

Przedstawione powyżej rozwiązanie składające się z elektrolizera, zbiornika wodoru oraz ogniwa paliwowego może być rozwiązaniem przyszłości służącym do magazynowania energii z niestabilnych źródeł odnawialnych np. elektrowni wiatrowych. Wytworzoną energię podczas dużych wiatrów można by gromadzić w postaci gazowego wodoru i tlenu w specjalnych butlach i przetwarzać na energię elektryczną w ogniwach paliwowych gdy będzie ona potrzebna a wiatr nie będzie silny. Niestety podstawowym problemem w tej technologii jest jeszcze bardzo wysoka cena samych ogniw oraz problemy z magazynowaniem gazowego wodoru, który jest dość niebezpieczny. Rozwiązaniem tego ostatniego mogą być zbiorniki z absorberami nad którymi cały czas pracuje wiele laboratoriów.


Rys. 85 Termos z ciekłym azotem, termometrem i rurką do obniżania ciśnienia wewnątrz.


Rys. 86 Azot w postaci ciała stałego - eksperyment dokładnie opisany w dziale kriofizyka Portalu.


Rys. 87 Termos pełen zestalonego azotu.


Rys. 88 Kolejka wykonana z magnesów neodymowych jako tor dla samochodu z nadprzewodnikiem wysokotemperaturowym.


Rys. 89 Porównanie ilości węgla i uranu potrzebnych do wyprodukowania tej samej ilości energii. 1g uranu = 5 ton węgla kamiennego.


Rys. 90 Model elektrowni szczytowo - pompowej.


Rys. 91 Pracujący silnik Styrlinga.


Rys. 92 Działo magnetyczne oraz kilka innych eksperymentów fizycznych.

Odwiedź nas na Allegro::

KomentarzePaneleAllegro.pl

galerie przedmiotow