Spis treści


Rys. 73 Synteza borku tytanu.

W dość efektownej i gorącej reakcji, która wzbudzała zachwyt widzów powstał borek tytanu - bardzo twarda substancja stosowana m.in. jako dodatek do materiałów ściernych, tarcz do cięcia twardych przedmiotów itd.


Rys. 74 Elektryczna deskorolka.


Rys. 75 Układ czerpiący energię elektryczną z otwierania drzwi.


Rys. 76 Zdalnie sterowany, czterośmigłowy obiekt latający.


Rys. 77 Pojemniki osłonowe do przechowywania materiałów promieniotwórczych stosowanych w medycynie.


Rys. 78 Generator radionuklidów medycznych.

Generator radionuklidów medycznych, często nazywany po prostu "krową" jest urządzeniem służącym do produkcji krótko życiowych izotopów promieniotwórczych bezpośrednio przed ich zastosowaniem w zabiegu bądź badaniu. Podstawą zasadą działania takiego generatora jest rozpad jądra pierwiastka macierzystego, w tym przypadku stabilnego izotopu molibdenu - 99Mo do krótko życiowego jądra pochodnego - metastabilnego technetu 99mTc. Molibden osadzony jest na trwałym nośniku porowatym, gdy zajdzie potrzeba wyprodukowania radionuklidu do generatora podłącza się dwie buteleczki, jedna zawiera sól fizjologiczną a w drugiej wytworzona jest próżnia. Po włączeniu buteleczka z próżnią zasysa sól fizjologiczną z butelki drugiej przepłukując złoże i nasycając ją krótko życiowym radionuklidem. Powstały preparat wstrzykuje się pacjentowi np. przed badaniem scyntylograficznym.


Rys. 79 Aparatura chemiczna zbudowana bez konkretnego zastosowania - dekoracja aktywna:).


Rys. 80 Model sonaru - ultradźwiękowy detektor.


Rys. 81 Probówka wypełniona gliceryną zanurzona w glicerynie.

Gliceryna ma bardzo podobny do szkła współczynnik załamania światłą dzięki czemu praktycznie nie da się zauważyć probówki zanurzonej w tej cieczy jak by to miało miejsce gdybyśmy użyli wody.


Rys. 82 Model urządzenia do elektrolizy wody.

Odwiedź nas na Allegro::

KomentarzePaneleAllegro.pl

galerie przedmiotow